ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Updating Your Calendar Month View

Here's the Lowdown:When you view your Calendar events in Month view you can specify if you want to display the Calendar in Full View or Fit to Screen.

  1. Log in to your Calendar Account.
  2. Click the Month view icon to display events for the month.
  3. Select the Switch to Fit to Screen hyperlink to display events for the month in a screen fit view.

    Note: Using the Fit to Screen View may prevent a full Calendar of events from displaying.

  4. Select the Switch to Full View hyperlink to view a full list of events for the month.
  5. Your settings are updated automatically.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ