ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Updating your DNS settings to improve site performance

If you have Website Builder 7 with GoDaddy but your domain name is registered with a company other than GoDaddy you can optimize your site performance by changing your DNS settings.

 1. Log into your external domain provider's website and find where to change that domain's A record. (If you have any trouble, contact that domain provider for support.)
 2. Update the external domain's A record by entering the appropriate IP address below based on the area closest to your location.
  Use Nearest Server Location Enter IP address
  U.S. East Coast 198.71.232.3
  U.S. West Coast 72.167.191.69
  Europe 160.153.136.3
  Asia 182.50.132.242

  Note: If you're switching to an external (non-GoDaddy) domain, it can take up to 72 hours to take effect. It might take less time, so feel free to check occasionally by re-clicking View Site.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ