ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Upgrade Microsoft Office Software

If you already have a Business or Business Premium Office 365 subscription from GoDaddy, you can upgrade your Microsoft® Office applications like Word, Excel and Outlook to Office 2016.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Select Email & Office and click Manage.
  3. From Email and Productivity page, click Download Office:
  4. Enter your Office 365 login and password.
  5. On the Software page, click Install.

    Note: If you want 64-bit downloads of these programs, just click Advanced next to the 32-bit option. Select 64-bit, then click Install.

  6. Click Run to run the installer, and follow the instructions.

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ