ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Upgrade my account

Upgrade your plan to get access to more features with Website Security. For example, if you are on the Essentials plan, and want the speed boost of the WAF/CDN, you'll want to upgrade.

Upgrades cannot be done from the mobile version of your GoDaddy account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your products list, click Website Security, then click Options next to the account you wish to upgrade.
  3. Click Customize.
  4. Use the drop down menu labeled Plan to select the plan you want to upgrade to.
  5. Click Checkout.
  6. Click Proceed to Checkout.
  7. Verify that your billing information is accurate, then click Place Your Order.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ