ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Upgrade my cPanel hosting plan

Here's how you can upgrade your cPanel hosting plan if you need more processing power or physical memory. Upgrading your plan can make your website faster and more resilient when its traffic spikes.
  1. Log in to your GoDaddy cPanel hosting account. (Need help opening your account?)
  2. In the account Dashboard, select Account Actions > Upgrade.
    select upgrade
  3. Select the plan level you want and then click Upgrade.
  4. Follow the prompts to complete the checkout process.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ