ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Upgrade my Linux Hosting plan

Here's how you can upgrade your Linux Hosting plan if you need more processing power or physical memory. Upgrading your plan can make your website faster and more resilient when its traffic spikes.

Note: Although upgrades typically take from 10 to 30 minutes, for large sites allow up to 24 hours. Your sites may experience intermittent downtime until the upgrade is complete.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, select Account Actions > Upgrade.
    select upgrade
  4. Select the plan level you want and then click Upgrade.
  5. Follow the prompts to complete the checkout process.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ