ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Upgrade my monitored domain to a backorder

Upgrading a monitored domain to a backorder will give you the chance to acquire a registered domain. You'll still get notifications if there are any updates to the domain after upgrading

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center.(Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select Buy & Sell > Backorders and Monitoring.
  select buy and sell from menu
 3. Check the box next to the domain you'll be modifying, then select Upgrade to Backorder.
 4. Select Public for the backorder type.
 5. Select I have read and agree to ..., then select Next. If you don't have enough credits, select Buy Credits to purchase more, then come back here to complete the upgrade.
 6. Edit your contact information if necessary, then select Next.
 7. You'll see a confirmation message that your changes have been submitted and updates will process within a few minutes, then select OK.

Related steps

More info

 • Some domains have special requirements for registration.
 • Check out our Privacy FAQ for more details on how your information displays in WHOIS.