ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Upgrade my Office 365 Email plan

You can upgrade your email plan to get additional storage space or gain access to the Office 365 Suite.

Warning: Office 365 plans cannot be downgraded at any time.
  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help opening your account?)
  2. On your product page, scroll down to Email & Office and click Manage All
  3. Select Options next to the email plan you want to upgrade.
  4. Click Select for the tier you would like to upgrade to.
  5. Once in the cart, Click Complete Purchase.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ