ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Upgrade my plan

Upgrade your plan from your current version to get access to more features. For example, if you want to set up payments for Online Appointments, you'll want to upgrade to the Premium plan.

Note: Please use your desktop browser to upgrade your plan. If you need assistance, our GoDaddy Guides are here to help.

 1. Go to your GoDaddy My Products page. You might be prompted to sign in. (Need help opening your product?)
 2. Under Website + Marketing Websites, select the Icon of three vertical dots menu for the account you want to upgrade, then select Edit your plan.
  • If you don’t see the Icon of three vertical dots menu next to your website, scroll down to Websites + Marketing, then select Options next to the account you want to upgrade.
 3. Use the drop-down menu at the top of the Upgrade column to select a new plan.
 4. If you would like to extend your renewal, use the drop-down at the bottom of the Upgrade column to select the number of additional months you would like to extend to.
 5. Click Checkout.
 6. Click Proceed to Checkout.
 7. Verify that your billing information is accurate, then click Place Your Order.

More info