ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Upgrade my Workspace Email plan

Upgrade your Workspace Email plan to include more email addresses, get additional storage space, or enable IMAP email for your account.

If you're currently using a free plan, instead of upgrading, you can purchase a plan and then move your current Workspace Email account to that new plan.

  1. Go to your GoDaddy My Products page. You might be prompted to sign in.
  2. Select Workspace Email to see your plans.
  3. Next to the plan you want to upgrade, select Options.
  4. On the Overview tab, under Upgrade, choose your new plan.
  5. Select Upgrade.
  6. Select Checkout and complete the purchase.

Related step