ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Upgrade to Premium DNS

By default, your account comes with Standard DNS, a basic version of the DNS Manager. You can upgrade your default Standard DNS to Premium DNS in your GoDaddy account. Premium DNS provides advanced DNS features by adding power, flexibility and a higher level of technical support.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) then click Add-on Products from the More dropdown.
  3. In the new window, select the DNS tab.
  4. Choose your plan details then click Add.
  5. Select Checkout then complete your purchase. Any domains registered within the account will be automatically pointed to the correct premium DNS nameservers.

Please allow up to 90 minutes for Premium DNS to be reflected in your account.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ