ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Upgrade to Premium DNS

Every GoDaddy account comes with Standard DNS to manage your zone file. Upgrade your account to Premium DNS for advanced DNS features that add power, flexibility, and a higher level of technical support.

 1. Sign in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
  select domain
 3. Select Manage DNS to access your zone file.
 4. Under the Premium DNS section, select Add Premium DNS.
 5. You'll be redirected to checkout where you can complete your purchase.

Any domains in the account currently using GoDaddy nameservers will be automatically updated to your new Premium DNS nameservers. Most DNS updates take effect within an hour, but could take up to 48 hours to update globally.

Related steps

More info

 • Upgrade your Premium DNS further to add more DNSSEC-enabled domains. Go to your product page, select Domain Products, then select Options next to the Premium DNS product. Under Premium DNS + Unlimited, select Upgrade. Complete your purchase during checkout.
 • Invite a delegate to manage Premium DNS and other domain settings on your behalf.