ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Upgrade your account

Managed WordPress accounts offer different numbers of websites and monthly visitors. Instead of purchasing additional accounts, you can upgrade your account to increase the number of visitors you can handle every month, or to add more websites.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. On your My Products page, click the triangle icon to expand Managed WordPress Websites.
  3. Next to the account you want to use, click Options.
  4. In the Upgrade area, select the new plan level you want.
  5. Click Checkout, and then complete the checkout process.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ