ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Upgrading Applications Installed through Your Control Panel

To help you maintain applications you install through your control panel (more info), we have tools to help you maintain it.

Applications you use for your website, like WordPress®, Drupal®, and Joomla!® need to be updated frequently to patch issues developers find with them.

Some of these applications will automatically update themselves. However, if you have an older version of the application, have that feature disabled, or the application does not offer automatic updates, you can manually update your applications through your control panel.

To Upgrade Your Application through Your Control Panel

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.

Click one of the following, based on the type of hosting you have. You can tell this by the second word in your hosting's description beneath your hosting account's domain name, e.g. Deluxe Web correlates to Web/Classic (Hosting Control Panel).

Web/Classic (Hosting Control Panel)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. From the More menu, select Applications.
 3. In the My Applications section, click Manage.
 4. Next to the application you want to use, click Upgrade to..., and then click OK.

Linux (cPanel)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. In the Software section, click Installatron Applications Installer.
 3. Next to the application you want to use, click (update).
 4. Scroll down, and then click Update.

Windows (Plesk)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. Go to the Applications tab.
 3. Click Manage My Applications.
 4. In the Name column for the application you want to use, click Update Available.
 5. Scroll down, and then click Update Now.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ