ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Upgrading to a New Version of a Hosting Quick-Install Application

Upgrading is available only if the new version is compatible with your existing application.

Note: Before upgrading to a new version of a quick-install application, make sure to disable your plugins and make a backup of your site and database. For more information, see Backing up and Restoring MySQL or MSSQL Databases.

To Upgrade an Application in Your Hosting Account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Popular Apps panel of the Hosting Control Panel, click Show All.
  5. Click Manage My Applications.
  6. Click Update Now.
  7. Click Install Now.
  8. Click Next.
  9. Select a time for us to patch your application, and then click Next.

We email you once the patch completes.

You can view the status of your patch by clicking Manage My Applications, and then clicking View and Manage Details.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ