ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Upgrading Your cPanel Account's Resources

If you have a cPanel account and need more power from it, you have options to upgrade your resources.

Essentially, this will give you access to more of your Web server's resources, including its raw processing power and physical memory. The simplest explanation is that upgrading your resources makes your website faster and more resilient when its traffic spikes. For more information, see:

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Preferences section, click Manage Resources.
  6. Select the resource level you want, then click Upgrade.
  7. Click Buy Now to complete the checkout process.
Warning: You cannot upgrade a free account's resource limitations. You must back up then cancel the free account, and then purchase and set up a new cPanel shared hosting account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ