ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Upgrading Your Quick Shopping Cart

Quick Shopping Cart® plans are flexible to accommodate your online store. If you need to add more products and additional images, or you need more disk space and bandwidth, upgrading your Quick Shopping Cart is easy.

When you upgrade to a Premium plan, you also receive a free U.S. Merchant Account and SSL certificate. For more information about merchant accounts and SSL certificates, see Making Money Online.

To Upgrade Your Quick Shopping Cart

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. From your Quick Shopping Cart Account list, click the Quick Shopping Cart account you want to upgrade.
  4. In Account Details, click Upgrade/Downgrade Quick Shopping Cart Account.
  5. Select the new plan you want. You can click Compare Plans to find out more about each plan.
  6. If you need additional bandwidth or diskspace, click Prepaid Addons and make your selections.
  7. Click Continue.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ