ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Upgrading Your Server's Operating System

Warning: Upgrading your server's operating system requires a reprovision of your server, which erases all data on your server's hard drives. We strongly recommend backing up your data before upgrading your operating system. For more information, see How can I back up the data on my server?

If your server uses an older operating system, you might be presented with a message that a newer version of your operating system is available.

To upgrade your server's operating system, you must reprovision it (more info).


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ