ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Upgrading Your Windows Hosting Account to IIS 7

Existing Windows Shared Hosting accounts running IIS 6 can upgrade to IIS 7. For information on IIS 7, see What is IIS 7?

Note: IIS 7 is not compatible with FrontPage Extensions or MySQL 4.0 databases.

To Upgrade Your Windows Shared Hosting Account to IIS 7

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click IIS Management.
  5. Click Upgrade to IIS 7 and then read the on-screen information to make sure you understand the upgrade process.
  6. Click OK.

    Note: You cannot downgrade to IIS 6.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ