ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Upload an image

Before you can add an image to your email marketing campaign, you need to upload an image to the gallery.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, at the bottom of the campaign you want to use, click Edit.
 3. In the right pane, click the Images tab.
  Click the Images tab
 4. Under the Images tab, click the plus sign to browse for images.
  Click the plus sign
 5. Click the image you want to upload, and click Open.
  Click an image and click Open

Your image will now appear in the right pane, on the Images tab.

Tips for uploading images

 • You can upload any .jpg, .png, or .gif file format.
 • Your image should be in RGB colorspace, and not CMYK.
 • Images should not be wider than 590 pixels.
 • Keep the image file size under 200KB. Anything larger will bog down email when it is being sent and opened.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ