ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Upload backups to my external destination

All your backups are stored in our cloud. For an additional charge, you can upload backups to an external destination that you specify.

Note: You need to activate the Premium Backup tool to enable uploads to an external destination. These uploads cost $0.13/GB.

 1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
 3. Hover over a website and click Backups.
 4. Click Backup Options in the upper-right corner.
 5. Click Upload to external destination and select Enable upload to external destination.

  Note: If no external destinations are connected to your account, you need to connect at least one destination to be able to upload backups there.

 6. Select Upload frequency and External Destination.
 7. If you want to create a folder for each client, select Include Client name as a folder.
 8. To save the space on your external destination, select Specific number of uploads to keep and type the number of backups below.
 9. Click Save settings.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ