ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Windows Hosting (Plesk) วิธีใช้

Upload files to my Windows Hosting account using Plesk File Manager

Follow these steps to upload a file to your Windows Hosting account using Plesk File Manager.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select Web Hosting, and next to the Windows Hosting account you want to use select Manage.
  3. In the account Dashboard, select Plesk Admin.
  4. In the Plesk home page, in the left-hand navigation select Files. The File Manager page appears.
  5. Browse to or select the directory where you want to upload the file. For example, if you need to upload the file to the root directory for your primary domain's website, select httpdocs.
  6. Select Upload.
  7. Browse to the file on your computer, select the file and select Open. The file is copied to the location you selected.

More info