ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Upload your site files


Note: The remaining steps in this series require a hosting account with a fresh installation of WordPress.

To upload your WordPress site, you need to access the new hosting server. You may need to contact your new host provider for specific file access details.

  1. Connect to your new hosting account using a file manager or an FTP client like Filezilla. If you're using FTP, follow your new host provider's instructions for connecting and uploading the files.
  2. Upload and replace the contents of the wp-content folder you saved in step one, choose to overwrite the existing content.


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ