WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

อัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของคุณ


ขั้นตอนที่ 3 ในชุด การย้ายเว็บไซต์ WordPress ภายใต้การจัดการไปยังบัญชี WordPress แบบไม่มีการจัดการ

จำเป็น: จะต้องตั้งค่าบัญชีโฮสติ้งใหม่ของคุณและติดตั้ง WordPress ให้ทำงานได้เพื่อดำเนินขั้นตอนที่เหลือในชุดนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

หากจะอัพโหลดเนื้อหาเว็บไซต์ WordPress ให้เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งใหม่เพื่ออัพโหลดไฟล์เว็บไซต์

  1. เชื่อมต่อกับบัญชีโฮสติ้งใหม่โดยใช้ส่วนการจัดการไฟล์หรือ ไคลเอ็นต์ FTP เช่น Filezilla ผู้ให้บริการโฮสติ้งแต่ละรายมีวิธีการทำเช่นนี้แตกต่างกันไปตามต้องการ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไร ให้ขอคำแนะนำจากผู้ให้บริการโฮสติ้งรายใหม่ของคุณ
  2. แทนที่โฟลเดอร์ wp-content ในบัญชีโฮสติ้งใหม่ของคุณด้วยการอัพโหลดโฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ใน ดาวน์โหลดไฟล์เว็บไซต์ของคุณ


ข้อมูลเพิ่มเติม