ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Upload your site files


Step 3 of the Move a Managed WordPress site to an unmanaged WordPress account series.

Required: Your new hosting account must be set up and WordPress must be installed and working to complete the rest of the steps in this series.

To upload your WordPress site content, access your new hosting server to upload the site files.

  1. Connect to your new hosting account using a file manager or an FTP client like Filezilla. Each hosting provider has a preferred way of doing this. If you're unsure how to do it, ask your new hosting provider for instructions.
  2. Replace the wp-content in your new hosting by uploading the folder you downloaded in Download your site files, choose to overwrite the existing content.


More info