ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Uploading a favicon

A favicon (short for favorites icon) is an icon associated with a particular website. Favicons display in the address bar to the left of the URL, in bookmarks, and in supported browsers at the top of page tabs.

To Upload a Favicon

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Set Up menu, in the Business Information section, select Name, Logo, Contact Info.
  5. In the Favicon section, click Upload.
  6. Navigate to, and select, the image file you want to use as your favicon, and then click Open.
  7. Click OK.

Note: For the favicon to display on your storefront, you must publish your site.Your favicon does not display in Preview mode.

For additional information on creating a favicon for your Quick Shopping Cart storefront, see Creating a Favicon.
If you're having difficulty getting your favicon to display, see Why doesn't my new Favicon display?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ