ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Uploading and Linking to Files

With Website Builder, you can upload files to your account and create direct links from your Web pages to those files. For example, you can link to a PDF file that displays a restaurant menu. When you no longer use files, you can delete them.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
 5. Click Popular, and then drag and drop the File icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. Do one of the following:
  • Select an existing file — From the File Name list, select the file you want to insert. The link to your file displays on your Web page.
  • Upload a new file — Click Browse, select the file you want to upload, and then click Open. The link to your file displays on your Web page.

To Upload Images as Files for Linking

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 4. From the Manage menu, click Upload Files.
 5. Select Place images in files folder.
 6. Click the Browse button.
 7. Locate and select the file you want to upload, and then click Open. To select multiple files, hold the Ctrl key while selecting files.
 8. Click Upload.

To Delete Files

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 4. Go to the Manage tab, and then select Upload Files.
 5. From the Files tab, select the files you want to delete, and then click Delete.

  Note: Once you've deleted files, they're no longer available on your site or in applications where you shared them.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ