ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Uploading Files to Online Storage

Online Storage Mobile lets you upload photos and videos from your iPhone® to your Online Storage account.

To Upload Files through Online Storage Mobile

  1. Open Online Storage Mobile.
  2. Tap folder to navigate to the destination where you want to upload the file.
  3. Tap Upload Files.
  4. Tap Select from Existing to upload existing photos or videos, or Take Photo or Video to create a new photo or video.
  5. (Optional) If you took a new photo or video, tap Use.
  6. Enter a name for your file, and then tap Upload.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ