ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .us

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .us คือส่วนขยายที่เป็นตัวแทนประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ และบุคคลที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังเติบโต ชื่อโดเมน .us นับว่าเป็นการลงทุนที่ดี การจดทะเบียนชื่อโดเมน .us ช่วยให้คุณเป็นที่จดจำระดับภูมิภาคและแสดงตัวตนบนเว็บได้โดยง่าย

ใครสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .us ได้บ้าง

ข้อกำหนดในการเชื่อมต่อของสหรัฐอเมริกาทำให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคคลทั่วไปหรือองค์กรที่มีการเชื่อมต่อแท้จริงกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .us ได้ ในการมีคุณสมบัติสำหรับชื่อโดเมน .us คุณต้อง:

  • เป็นบุคคลธรรมดา (i) ที่เป็นพลเมืองหรือผู้อาศัยถาวรของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนที่ประเทศสหรัฐฯ เป็นเจ้าของ หรือ (ii) ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนที่ประเทศสหรัฐฯ เป็นเจ้าของ

    หรือ
  • นิติบุคคลหรือองค์กรที่ (i) เป็นรูปบริษัทภายในหนึ่งในรัฐทั้งห้าสิบ (50) รัฐของสหรัฐฯ เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือดินแดนใดๆ ที่ประเทศสหรัฐฯ เป็นเจ้าของ หรือ (ii) จัดรูปองค์กรหรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือดินแดนใดๆ ที่ประเทศสหรัฐฯ เป็นเจ้าของ

    หรือ
  • นิติบุคคลหรือองค์กร (รวมถึงรัฐบาลกลาง แห่งรัฐ หรือท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแบ่งเขตการปกครองรัฐ) ที่มีตัวตนอยู่จริงในประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อโดเมนอาจยาวได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สามอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นให้เป็นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

ผู้รับคำขอจดทะเบียนใดที่ควบคุมชื่อโดเมน .us

Neustar คือผู้รับคำขอจดทะเบียนของชื่อโดเมน .us

ฉันจะสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .us ได้นานเท่าใด

ระยะเวลาการจดทะเบียนสั้นที่สุดสำหรับชื่อโดเมน .us คือ 1 ปี และอาจถูกจดทะเบียนไว้เป็นเวลาสูงสุดได้ 10 ปี

ชื่อโดเมน .us เริ่มต่ออายุเมื่อใด

ชื่อโดเมน .us ของคุณจะต่ออายุก่อนวันหมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าชื่อโดเมนมีการต่ออายุอัตโนมัติหรือคุณต้องต่ออายุด้วยตนเอง การต่ออายุอัตโนมัติจะพยายามต่ออายุในวันแรกของเดือนก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุใหม่อีกในวันที่ 10 ของเดือน และอีกครั้งในวันที่ 20 ของเดือน

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุื่ คุณจะต้องกู้ชื่อโดเมนกลับคืน อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการกู้กลับคืน โปรดดู

สำหรับขั้นตอนในการกู้กลับคืน

ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .us ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคม หากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 กันยายน สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 1 กันยายน, วันที่ 10 กันยายน และวันที่ 20 กันยายน

ฉันสามารถถ่ายโอนชื่อโดเมน .us ไปยังบัญชีของฉันกับคุณหรือไม่

ใช่ โปรดดู ย้ายโดเมนของฉันไปยัง GoDaddy สำหรับรายละเอียดในกระบวนการโอนย้าย

ฉันจะถ่ายโอนชื่อโดเมน .us จากคุณไปยังนายทะเบียนอื่นได้อย่างไร

ดู ย้ายโดเมนของฉันออกจาก GoDaddy สำหรับรายละเอียดในกระบวนการโอนย้ายสำหรับชื่อโดเมนเหล่านี้

ฉันสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวและการปกป้องไปยังชื่อโดเมน .us ได้หรือไม่

เราไม่มีความเป็นส่วนตัวและการปกป้องชื่อโดเมนสำหรับ .us

ฉันสามารถจองชื่อโดเมน .us ที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้หรือไม่

ไม่ เราไม่สนับสนุนการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วของ .us ในขณะนี้

ฉันสามารถย้ายชื่อโดเมน .us มายังอีกบัญชีที่ฉันมีอยู่กับคุณได้หรือไม่

ใช่ โปรดดู ย้ายโดเมนของฉันไปยังบัญชี GoDaddy อื่น เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการย้ายบัญชี

ฉันสามารถอัพเดทข้อมูลติดต่อสำหรับชื่อโดเมน .us ได้หรือไม่

ใช่ โปรดดู เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อของโดเมน สำหรับข้อมูลในการทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

มีข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับชื่อโดเมน .us ของฉันหรือไม่

สามารถนำเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องใดๆ มาใช้กับชื่อโดเมน .us ได้

นโยบายการคืนเงินสำหรับชื่อโดเมน .us คืออะไร

  • การจดทะเบียนใหม่ - ระยะเวลาผ่อนผันการคืนเงิน 5 วัน
  • การต่ออายุโดยตรง (ด้วยตนเอง) - ระยะเวลาผ่อนผันการคืนเงิน 5 วัน
  • การต่ออายุอัตโนมัติ - ระยะเวลาผ่อนผันการคืนเงิน 5 วัน

คุณสนับสนุน DNSSEC สำหรับชื่อโดเมน .us หรือไม่

ใช่ ดู

สำหรับข้อมูลในการเปิดใช้งาน DNSSEC สำหรับชื่อโดเมน .us ของคุณ และ
สำหรับข้อมูลในฟิลด์ลายเซ็นดิจิตอลที่ต้องมี


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ