ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

US customers paying by eCheck

US customers can select the Checking payment option in their Shopping Cart to pay by eCheck. You'll be prompted to enter your bank account and routing numbers found at the bottom of your checks.

Our third-party check services provider, Certegy Check Services, creates an electronic funds transfer (“EFT”) or bank draft to debit the full amount of your purchase from your checking account.

FAQs About Certegy Check Services

Where can I find more information about Certegy and their contact details?
Certegy provides their FAQ’s and current contact information on their site, AskCertegy.com.

Why was my checking account transaction declined?
For specific information on why your checking account transaction was declined, please visit the Declined Check Lookup section of Certegy’s site, AskCertegy.com. Under the Fair Credit Reporting Act, you have the right to know the information contained in your file at Certegy.

Certegy placed me in collections for an unpaid check. How do I know which GoDaddy order is unpaid?
If a payment is returned by your bank for any reason, the transaction amount plus any applicable service fees may be assigned to Complete Payment Recovery Services, or another similar agency, to recover the funds. In this case, the notice you receive from the agency will contain the transaction details including the date and amount for you to compare against the Order History page in your GoDaddy account.

Please reach out to our award-winning GoDaddy Guides with any questions regarding this process.

It's your responsibility to keep your checking account current and funded. If a payment is returned unpaid, you'll incur a service charge in accordance with fees permitted by law for each U.S. state or region.

NSF Service Charge by U.S. State

 • AL - $30
 • AK - $30
 • AZ - $25
 • AR - $30
 • CA - $25
 • CO - $20
 • CT - $20
 • DC - $25
 • DE - $40
 • FL - $25 for checks less than or equal to $50, $30 if greater than $50 and less than or equal to $300, $40 if greater than $300, or 5% of the check amount, whichever is greater.
 • GA - $30 or 5% of face value of check, whichever is greater.
 • HI - $30
 • ID - $20 or face value of check, whichever is less.
 • IL - $25
 • IN - $20
 • IA - $30
 • KS - $30
 • KY - $25
 • LA - $25 or 5% of face value of check, whichever is greater.
 • ME - $25
 • MD - $35
 • MA - $25
 • MI - $25
 • MN - $30
 • MS - $40
 • MO - $25
 • MT - $30
 • NE - $25
 • NV - $25
 • NH - $25
 • NJ - $25
 • NM - $20
 • NY - $20
 • NC - $25
 • ND - $40
 • OH - $30 or 10% of face value of check, whichever is greater.
 • OK - $25
 • OR - $35
 • PA - $25
 • RI - $25
 • SC - $30
 • SD - $40
 • TN - $30
 • TX - $30
 • UT - $20
 • VT - $25
 • VI - $15
 • VA - $50
 • WA - $25
 • WV - $25
 • WI - $25
 • WY - $30

Related steps

More info

 • GoDaddy no longer accepts physical checks as a payment method.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ