ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Use a custom domain for my reseller storefront

You can customize your storefront by displaying your own domain name in the web browser address bar. For example, your storefront URL can display as www.coolexample.com instead of the default secureserver.net URL.

Note: For security purposes, we limit this feature to certain pages of your storefront. When customers enter secure areas of your storefront, the default URL displays instead of your custom domain.

 1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
 2. Click Settings and select Company Info.
  Select Company Info
 3. Under Storefront Domain Setup, enter your preferred Standard Storefront Domain.
  Enter Custom Domain
 4. Note: Show off your unique branding to customers — if you're using a Reseller Plugin for your storefront, we recommend setting up a subdomain, such as shop.coolexample.com or store.coolexample.com. Or, if you're using a standard storefront, we suggest setting up both a subdomain and domain forwarding like coolexample.com.

 5. If the domain name you entered is registered in the same account and using our nameservers, we'll automatically update the DNS for you. To use a domain name registered elsewhere, check the box next to I manage my DNS and follow the steps provided.
  Manage DNS
 6. Add a Home URL, your preferred domain for your storefront's home page.
  Enter Home URL
 7. Click Save. It can take up to 48 hours for your DNS changes to take full effect.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ