ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Use a custom domain for my storefront

You can customize your storefront by displaying your own domain name in the web browser address bar. For example, your storefront URL can display as www.coolexample.com instead of the default secureserver.net URL.

Note: For security purposes, we limit this feature to certain pages of your storefront. When customers enter secure areas of your storefront, the default URL displays instead of your custom domain.

 1. Log in to your Reseller Control Center. (Need help opening your product?)
 2. From the Settings menu, select Branding.
  select branding
 3. In the Custom Domain section, select Yes, use a custom domain for my homepage and enter your domain name in the Site field.
  enter custom domain

  Note: If you are using the Reseller Plugin for your storefront, we recommend setting up a custom domain using a different subdomain, such as shop.coolexample.com or store.coolexample.com . This will allow your storefront to continue showing your unique branding to your customers.

 4. If the domain name you entered is registered in the same account and using our nameservers, we will automatically update DNS for you.
 5. To use a domain name registered elsewhere, select I manage my DNS, and follow the steps provided.
 6. Click Save to apply your changes.

  Note: It can take up to 48 hours for your DNS changes to take full effect.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ