ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Use a custom domain name

You can use a domain name you own with GoDaddy's URL shortener to create short, branded URLs to share on social media.

  • The domain you use can't have another website hosted on it.
  • If you only have one domain name (or want to incorporate your business's primary domain name), you can set up the shortener on a subdomain (such as subdomain.coolexample.com). For best results, we recommend having a domain name dedicated to your shortener.
Required: Before you can use the shortener with your custom domain, you need to set up forwarding for the custom domain. Then you'll be able to select your custom domain in the URL shortener.

Related steps

More info

  • You can always register additional domain names on our site.
  • If the domain name you want to use is not in the same GoDaddy account, you need to configure its settings. For those instructions, click Help under the Enter domain name field.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ