ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Use colors from my website in my campaign style

To create a custom style using the colors from your website, you'll need a program that can tell you the hex code of those colors. Then you'll use those hex codes to change the colors in your own, custom style. Whether you're a Mac, or PC user, there are free options, and also software you can buy for added security and functionality.

For Mac Users

There is a built-in feature you can use, called the Digital Color Meter.

 1. In Finder, open your Applications folder.
 2. Scroll to the Utilities folder, and open it.
 3. Open Digital Color Meter.
 4. Set the menu to Display in Generic RGB.
 5. Click the View menu.
 6. Select Display Values, and as Hexidecimal.
 7. Open your site in a browser, and switch back to Digital Color Meter.
 8. Hover the mouse over the color on your site.
 9. Enter shift+command+c to copy the color as a hex code, and paste it somewhere to remember it.
 10. Save all the colors you want to use, and then proceed with the next step.

For PC Users

Color Picker Suggestions:

Anny Studio's Just Color Picker
Iconico's ColorPic
WinCatalog's GetColor!

Instructions for Anny Studio's Just Color Picker:

 1. Go to the download page, and click Download free Just Color Picker 4.6 for Windows (EXE, 32 & 64 bit, portable).
 2. Open and run the application.
 3. Click the HTML menu, and select HEX.
 4. Open your site in a browser, and switch back to Just Color Picker.
 5. Hover your mouse over the color you want.
 6. Enter alt+x to copy that color in the list on the right.
 7. The hex code is the 6 characters after the Ox. Save this value somewhere to remember it.
 8. Save all the colors you want to use, and then proceed with the next step.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ