ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Use custom HTML to create a campaign

GoDaddy Email Marketing does offer a custom HTML composer. This can be used to create completely customized emails, from scratch, using raw HTML code. The custom HTML composer is completely separate from the standard design composer, and they cannot be used interchangeably.

To Launch the Custom HTML Composer:

From the Campaigns page, use the little drop down arrow on the Compose button to select Custom HTML.

Note: If you haven't created any campaigns in your account, yet, you will not see the Compose button. On the Campaigns page, click the "Create a campaign" button, and then click Save. Now click back to the Campaigns page to find the drop down arrow next to the Compose button.

After selecting Custom HTML, GoDaddy Email Marketing will load up a special Custom HTML composer tool, and you can:

 1. Name your campaign whatever you like.
 2. Paste your HTML code right into the editing area, or click on “Import HTML From” to choose to import your code directly from a zip file or a URL.
 3. Include any specific code you need by placing your cursor where you want that code to appear, and clicking on the arrow next to the code on the right. In order to insure we’re following all the rules and can easily give you the tracking results you need, GoDaddy Email Marketing requires you to add at least one Opt-out link, and a Tracking Beacon. But feel free to add as many Forward, Subscribe, and “View on the Web” links as you want, too!
 4. Note: You must include the "View on the web" code, if you want a thumbnail on the Campaigns page, or a preview image when sharing the campaign.

 5. Click on “I’m all done” to save your changes to the HTML and work on the text version of your email. (This is the version people will see if they can’t receive HTML emails).

Using custom HTML code instead of GoDaddy Email Marketing's design tools is good for some, not so good for everyone. The thing about designing for email is that there are lots of email reading environments out there and many of them render HTML differently. That being said, here are a few basic things to keep in mind when coding that'll help you with looking okay across the board.

Some things to keep in mind when using Custom HTML:

 • Always remember to add opening and closing html tags.
 • Always put your style tags in the head and use body tags.
 • Being that GoDaddy Email Marketing inlines your CSS, you can code normally, so no worries about inlining the CSS while you're working.
 • For multi-column tables with images, use a style tag with "vertical-align:top" (Safari likes it)
 • Use a style tags with "font-family:helvetica" -- rather than font tags.
 • Be gentle, test a bunch, and you'll be ok. :-)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ