ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Use IMAP settings to add my Workspace Email to a client

Internet Message Access Protocol (IMAP) lets you access email stored on a server from multiple devices. If you have IMAP-enabled email, you can set it up in any client and device.

These are generic instructions to help you add your email address to a desktop email client.

 1. Sign in to the Email Setup Center with your Workspace Email address and password.
 2. Under Email Server Settings, you'll see the Incoming server (IMAP) and the Outgoing server (SMTP) settings.
  POP and SMTP settings in Email Server Settings
 3. Open your chosen email client and create a new account.
 4. When you get to the IMAP settings, enter your Incoming port and Outgoing port:
  Server hostname SSL Port
  Incoming (IMAP) imap.secureserver.net 993
  Outgoing (SMTP) smtpout.secureserver.net 465 587 (TSL/SSL - Mac)
 5. Enter your username (email address) and password (email password).
 6. You might be asked for more info or email client preferences and to save your settings.

Note: Our servers may use different names for folders than the client you're setting up. You may need to map folders to have them sync properly. We recommend researching instructions on correctly mapping your folders for your specific client.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

OperaNH's Avatar
Email not working with Thunderbird IMP, but works with POP

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

Indi's Avatar
imap settings for workspace webmail?

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

ScotBlue's Avatar
Office 365 Email and Workspace Emails - Confliction?

1 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

davidl11's Avatar
How to Set Up Email on my iPhone?

8 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

CBJ's Avatar
Outgoing Emails trapped in Outbox / Opera Email / Workspace Webmail / Windows 10

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน