GoDaddy วิธีใช้

ใช้การตั้งค่า IMAP เพื่อเพิ่ม Workspace Email ของฉันในไคลเอ็นต์

Internet Message Access Protocol (IMAP) จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงอีเมลที่เก็บไว้บนเมลเซิร์ฟเวอร์จากอุปกรณ์หลายเครื่องได้ หากคุณมีอีเมลที่เปิดใช้งาน IMAP อยู่แล้วก็สามารถติดตั้งในไคลเอ็นต์หรืออุปกรณ์ใดๆ ได้

นี่คือคำแนะนำทั่วไปที่ช่วยให้คุณเพิ่มที่อยู่อีเมลในอีเมลไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อปได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์การตั้งค่าอีเมล ด้วยที่อยู่ Workspace Email และรหัสผ่านของคุณ
 2. ภายใต้ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล คุณจะเห็นการตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) และ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)
  การตั้งค่า POP และ SMTP ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล
 3. เปิดอีเมลไคลเอนต์ที่คุณเลือกใช้ แล้วสร้างบัญชีใหม่
 4. เมื่อคุณเข้าไปที่การตั้งค่า IMAP ให้กรอก พอร์ตรับเข้า และ พอร์ตส่งออก:
  ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์พอร์ต SSL ขาเข้า (IMAP)imap.secureserver.net993 ขาออก (SMTP) smtpout.secureserver.net 465 587 (TSL/SSL - Mac)
 5. กรอกชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่าน (รหัสผ่านอีเมล)
 6. ระบบอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือการกำหนดค่าไคลเอ็นต์อีเมลและขอให้บันทึกการตั้งค่าของคุณ
 7. หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจใช้ชื่อโฟลเดอร์ที่แตกต่างออกไปจากที่ไคลเอ็นต์ของคุณกำหนดค่าไว้ให้ คุณอาจจะต้องแม็ปโฟลเดอร์เพื่อให้โฟลเดอร์ซิงค์กันอย่างถูกต้อง เราขอแนะนำให้ศึกษาขั้นตอนในการแม็ปโฟลเดอร์ของคุณอย่างถูกต้องสำหรับไคลเอ็นต์เฉพาะที่คุณใช้อยู่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่แมปผิดในอีเมล IMAP โปรดดู:การแม็พโฟลเดอร์ IMAP

  ข้อมูลเพิ่มเติม