GoDaddy Studio วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ใช้แบบอักษรของฉันเอง

ลูกค้า GoDaddy Studio PRO สามารถอัพโหลดแบบอักษรของตนเองไปยัง GoDaddy Studio และใช้ในโปรเจ็กต์ของตนได้

หมายเหตุ: สามารถอัพโหลดแบบอักษรได้สำหรับลูกค้า GoDaddy Studio PRO เท่านั้น

ก่อนที่คุณจะเริ่ม:

 • แบบอักษรของคุณต้องบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หรือใน Google Drive, OneDrive, Dropbox หรือ iCloud Drive (iOS เท่านั้น)
 • หากคุณใช้แอพจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แอพจะต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณพร้อมแล้วให้ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:

 1. ลงชื่อเข้าใช้แอป GoDaddy Studio ของคุณ
 2. ที่ด้านล่างของหน้าจอแตะ โปร เจ็กต์จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์ใด ๆ
 3. เลือกข้อความ
 4. บนแบนเนอร์ที่ปรากฏขึ้นให้แตะ แก้ไข
 5. ที่มุมซ้ายล่างของแถบแบบอักษรให้แตะลูกศรที่หันขึ้น ไลบรารีแบบอักษรจะเปิดขึ้น
  เรียกดูแบบอักษร
 6. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะเลือก อัพโหลด แล้วแตะ เพิ่มแบบอักษร
  แตะเพิ่มแบบอักษร
 7. แตะ เรียกดู ที่มุมขวาล่าง
 8. แตะแอพที่จัดเก็บแบบอักษรของคุณ หากคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้แอพให้ทำตามคำแนะนำสำหรับแอพนั้น
 9. ค้นหาไฟล์ zip แบบอักษร .tff หรือไฟล์ .tff หรือ .otf แต่ละไฟล์แล้วแตะเพื่ออัพโหลด
 10. รอรับข้อความยืนยัน แอพอาจใช้เวลาสองสามวินาทีในการอัพโหลดแบบอักษรของคุณ
 11. แตะ ตกลง บนข้อความยืนยัน

แบบอักษรใหม่ของคุณจะปรากฏในรายการแบบอักษรที่ดาวน์โหลดมาและจะพร้อมใช้งานในแถบแบบอักษร

 1. ลงชื่อเข้าใช้แอป GoDaddy Studio ของคุณ
 2. ที่ด้านล่างของหน้าจอแตะ โปร เจ็กต์จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์ใด ๆ
 3. เลือกข้อความ
 4. บนแบนเนอร์ที่ปรากฏขึ้นให้แตะ แก้ไข
 5. ที่มุมซ้ายล่างให้แตะลูกศรที่หันขึ้น ไลบรารีแบบอักษรจะเปิดขึ้น
  เรียกดูแบบอักษร
 6. ปัดไปทางซ้ายจนกว่า อัพโหลด จะถูกเลือกแล้วแตะเพิ่มแบบอักษรของตัวเอง เพิ่มแบบอักษร
  เพิ่มแบบอักษรของตัวเองใน Android
 7. แตะแอพที่จัดเก็บแบบอักษรของคุณ หากคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้แอพให้ทำตามคำแนะนำสำหรับแอพนั้น
 8. ค้นหาไฟล์แบบอักษร .tff หรือ .otf แล้วแตะเพื่ออัพโหลด
 9. รอรับข้อความยืนยัน แอพอาจใช้เวลาสองสามวินาทีในการอัพโหลดแบบอักษรของคุณ

แบบอักษรใหม่ของคุณจะปรากฏในรายการแบบอักษรที่ดาวน์โหลดมาและจะพร้อมใช้งานในแถบแบบอักษร

 1. ลงชื่อเข้า ใช้บัญชี GoDaddy Studio ของ คุณ
 2. ภายใต้ โปรเจ็กต์ของคุณ ให้เลือกโปรเจ็กต์ที่คุณต้องการดำเนินการ
 3. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 4. ในเมนูแก้ไขทางด้านขวาให้เลือก ข้อความ
 5. ภายใต้ แบบอักษร ให้เลือกลูกศรที่หันลง รายการจะขยายและแสดงแบบอักษรที่มี
  แบบอักษรที่มี
 6. เลือก จัดการแบบอักษร ที่ด้านล่างของรายการ
 7. ทางด้านขวาของช่องค้นหาให้เลือก อัพโหลดแบบอักษร
  อัพโหลดแบบอักษร
 8. เรียกดูแล้วเลือกไฟล์แบบอักษรบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเลือก เปิด ต้องเป็นไฟล์. tff หรือ. otf
 9. รอรับข้อความยืนยัน การอัพโหลดแบบอักษรอาจใช้เวลาสักครู่

แบบอักษรใหม่ของคุณจะปรากฏในรายการแบบอักษรที่ดาวน์โหลดมาและจะพร้อมใช้งานในแถบแบบอักษร

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม