ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Use PayPal Here and Stripe

Note: This article is intended for the stand-alone Get Paid product that is now a tier of GoDaddy Online Bookkeeping. As such, some of these instructions may not apply to your Online Bookkeeping account.

Online Bookkeeping - Get Paid will help you accept payments whether you see your customers face-to-face or if you bill your customers using invoices with PayPal Here and Stripe. Check out the differences between the two payment options.

PayPal Here

PayPal Here is a mobile card reader that lets you swipe your customers' credit cards. Your payments will be distributed directly into a PayPal account that you manage.

To set up PayPal Here with Online Bookkeeping - Get Paid
If you already have a PayPal Here account, you can link to the account when you set up Online Bookkeeping - Get Paid.

If you do not already have a PayPal Here account, you'll get a PayPal Here card swiper for free when you set up an Online Bookkeeping - Get Paid account. (PayPal activation is optional.)

Stripe

Stripe is an online payments solution for accepting credit cards. Online Bookkeeping - Get Paid uses Stripe credit card processing to accept online credit card payments for invoices.

To set up Stripe with Online Bookkeeping - Get Paid
To enable Stripe credit card payments, you will need to fill out a short sign up form during the Online Bookkeeping - Get Paid set up process.

For more information on Stripe, please see Learning About Stripe.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ