อีเมลเวิร์คสเปซ วิธีใช้

ใช้การตั้งค่า POP เพื่อเพิ่ม Workspace Email ของฉันในไคลเอ็นต์

คุณสามารถใช้ POP (Post Office Protocol) เพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลของคุณในอีเมลไคลเอ็นต์ส่วนใหญ่ การตั้งค่า POP มีข้อจำกัดและอาจมีปัญหาเมื่อมีการเข้าถึงอีเมลจากอุปกรณ์หลายเครื่อง เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง IMAP กับ POP และดูประเภทการตั้งค่าบัญชีที่คุณมี

 1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์การตั้งค่าอีเมล ด้วยที่อยู่ Workspace Email และรหัสผ่านของคุณ
 2. ภายใต้ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล คุณจะเห็นการตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3) และ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)
  การตั้งค่า POP และ SMTP ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล
 3. เปิดอีเมลไคลเอนต์ที่คุณเลือกใช้ แล้วสร้างบัญชีใหม่
 4. เมื่อคุณไปที่การตั้งค่า IMAP/POP ให้ป้อนการตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP) และ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)

  เซิร์ฟเวอร์พอร์ต SSL (ปลอดภัย)
  pop.secureserver.net995
  smtpout.secureserver.net465
 5. อีเมลไคลเอ็นต์ของคุณอาจต้องใช้การตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านสำหรับ เมลเซิร์ฟเวอร์ขาออก หากเป็นเช่นนั้น ให้ป้อนที่อยู่ Workspace Email และรหัสผ่านของคุณ
 6. เมื่อที่อยู่อีเมลของคุณอยู่บนไคลเอ็นต์แล้ว ให้ส่งอีเมลทดสอบจาก เว็บเมล ถึงตนเองและตอบกลับ

ข้อมูลเพิ่มเติม