ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Use stock images in your campaigns

If you don't have any photos to upload into the image gallery, you can select one from the built-in collection of royalty free stock photos. With thousands of photos to choose from, you should be able to find a picture to fit your needs.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. From the Overview page, click on the Campaigns tab.
  Click campaigns
 3. On the Campaigns page, click Compose to start a new campaign.
  Click compose
 4. Note: If you have an existing campaign, click Edit below to the campaign you would like to update.

 5. In the sidebar, click the Globe button to open the Stock Images gallery.
  Click globe
 6. Enter a keyword into the search box to see the images.
  Enter keyword
 7. Select and drag an image from the search results into one of the placeholder icons click globe button in the template.
  Drag photo
 8. Note: Any images you select will be added to your personal gallery. Click on the picture button to view all the photos you've selected.
  Click picture button

 9. If you're ready to send your marketing campaign, click Continue to proceed.
  Click continue
 10. Note: If you plan to work on your campaign later, click Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ