ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Use the email marketing Campaign Tweaks add-on

The Campaign Tweaks add-on can offer you more flexibility in the design of your email marketing campaign, resulting in a more professional experience. For example, you can add an unsubscribe link, add more content to the footer, change the location of things like your "view on the web" link, and more.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. At the top of the Campaigns page, click Add-ons, and then click Add more.
  Click Add more
 3. In the Search add-ons box, enter Campaign Tweaks.
 4. In the search results, select Campaign Tweaks, and click On.
  Turn on Campaign Tweaks
 5. Click the gear button Click Subscribers.
 6. Start tweaking your campaign.
  Set up Campaign Tweaks
 7. Click Save changes.

Note: You can return to the Campaign Tweaks add-on at any time by selecting the Tweaks option under the Add-ons menu.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ