ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Email Marketing วิธีใช้

Use the email marketing Campaign Tweaks add-on

The Campaign Tweaks add-on can offer you more flexibility in the design of your email marketing campaign, resulting in a more professional experience. For example, you can add an unsubscribe link, add more content to the footer, change the location of things like your "view on the web" link, and more.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. At the top of the Campaigns page, click Add-ons, and then click Add more.
  Click Add more
 3. In the Search add-ons box, enter Campaign Tweaks.
 4. In the search results, select Campaign Tweaks, and click On.
  Turn on Campaign Tweaks
 5. Click the gear button Click Subscribers.
 6. Start tweaking your campaign.
  Set up Campaign Tweaks
 7. Click Save changes.

Note: You can return to the Campaign Tweaks add-on at any time by selecting the Tweaks option under the Add-ons menu.

Next step