ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Use the Interactive Online Interview

To fully use the Interactive Online Interview for Web Design Services and Logo Design Services, you need an Internet connection and one of the following browsers with JavaScript enabled and Flash® installed:

  • Microsoft Internet Explorer 6.0 or later (v7.0 recommended)
  • Firefox V2.0. or later
  • Safari V3.0 (For Mac or PC)
  • Google Chrome

To check your browser settings, you can use our Troubleshooter tool.

If you do not have Flash, you can complete the Interactive Online Interview, however, you will not be able to view the video portions. To view the video portions of the interview, you need Flash and speakers or headphones.

While your specific computer hardware and the type of Internet connection you use play a role in how fast or slow any web application works, the Interactive Online Interview can be completed with virtually any system, regardless of the type of Internet connection.

Completing the Interactive Online Interview

The interview process is self-paced. You can stop at any point during the process, save your work, and easily continue later. This is not only convenient, but gives you time to really think about your answers.

The site building process does not begin until all of the content for your site is received by your design team.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ