ช่วยเหลือ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 ช่วยเหลือ

Use the Recovery Console for my Gen 4 Dedicated Server

Use the Recovery Console to regain access (via SSH) to your Generation 4 Dedicated Server - for example, if you've been inadvertently locked out by a new firewall or iptables rule. You need to know your server username and password to connect to your server via SSH.

Note: The Recovery Console is not available for Generation 4 Dedicated Servers running Windows.

  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
  2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 Dedicated Server you want to use, click Manage.
  3. In the top-right corner of the page, click Server Actions and select Recovery Console.
    click Recovery Console
  4. After a moment the Recovery Console launches in a new browser tab. Use your SSH credentials to log into your server to make changes if necessary.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ