ช่วยเหลือ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 ช่วยเหลือ

Use the Recovery Console for my Gen 4 VPS

Use the Recovery Console to regain access to your Generation 4 VPS if you've been inadvertently locked out by a new firewall or iptables rule. You need to know your server username and password to connect to your server via SSH or Remote Desktop (RDC).

Required: If port 2224 is blocked, you can't access the Recovery Console. Here's how to unblock that port.
  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
  2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 VPS you want to use, click Manage.
  3. In the top left corner of the account Dashboard, select Recovery Console.
    click recovery console
  4. Press Enter. You can now log into your server to make changes.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ