ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

WordPress วิธีใช้

Use the Sucuri Security plugin to protect your WordPress website

The Sucuri Security plugin has many free and paid features that can help keep your website, your data and your visitors safe. After you install this plugin, consider activating the following free options.

Security option What it does
Make the WordPress version private Removes information about your WordPress version.
Block PHP in directories Protects your files from unwanted changes.
Remove WordPress readme file Removes a file that contains information about your website.
Disable the theme and plugin editor Disables an option to edit plugin and theme files from your WordPress dashboard.

Note: You may not be able to activate some of the features of this plugin, as they are already handled by some hosting platforms.

Related steps

More info