ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Use WP-CLI to manage your site

You can control your Managed WordPress account through WP-CLI (WordPress Command Line Interface). If you're proficient with command line interfaces, this can be a much simpler way to get around WordPress.

  1. Access your Managed WordPress account via SSH (more info).

    Note: For Pro Managed WordPress accounts (available in U.S.A. and Canada only), skip the next step and continue with Step 3.

  2. Change to your account's html directory using the following command:
    cd html
  3. Run the WP-CLI application using the following command:
    wp

You can find a full list of commands on the WP-CLI site here.

We have also created a custom command purge which clears your Managed WordPress account's cache.

Example Commands

To update all plugins, run the following command:

wp plugin update --all

To update all themes, run the following command:

wp theme update --all

To repair your database, run the following command:

wp db repair

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ