ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Use your calendar to view events and tasks in webmail

If your Workspace email and Calendar account use the same email address, you can see your Calendar events and tasks in your webmail.

Note: These instructions are for Classic View. If you are using Updated view, your calendar events and tasks already display, by default.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. On the Email tab, and click Settings.
  3. Select Display Settings.
    Check the box
  4. Click the Calendar tab.

    Note:If you don't see a Calendar tab, you do not have a Workspace calendar account set up for the Workspace email account you are logged in to. If you have just set up your calendar account, try logging out and logging back in.

  5. Select the Calendar display settings you want for your events and tasks.
  6. Click OK.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ