ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using a Palm Pre with Your Email

You can always use Workspace Webmail to send and receive email messages. But you also can view your email with an email client. To access your email through a Palm Pre®, add an account with the settings outlined below.

BEFORE YOU START: To set up your Palm Pre with your email, you need to know your POP or IMAP Email Server Settings and ports. To find them, got to the Email Setup Center and write down the information that displays under Email Server Settings.

To Use a Palm Pre® with Your Email

 1. Tap the Mail icon on the home dock.

  Note: If there are no email addresses created, the Palm Pre prompts you to log in to the phone using Palm Pre credentials.

 2. From the Email menu, select Preferences & Accounts.
 3. Tap Add Account.
 4. From the Email menu, select Manual Setup.
 5. From the Mail Type list, select IMAP or POP.
 6. In the Email Address field, enter your full email address.
 7. Complete the Incoming Mail Server information as follows:
  Server Name
  Your POP or IMAP Server
  Username
  Your full email address
  Password
  The email account password
  Port
  IMAP without SSL - 143
  IMAP with SSL - 993
  POP without SSL - 110
  POP with SSL - 995
  Encryption
  No encryption - None
  Encryption - SSL
 8. Complete Outgoing Mail Server information as follows:
  Server Name
  Your Outgoing Server
  Use Authentication
  On
  Port
  Without SSL - one of the following: 25, 80, 3535
  With SSL - 465
  (Optional) Encryption
  No encryption - None
  Encryption - SSL
  Root Folder
  Leave blank
 9. Tap the Sign In button to save the new account and sign in.

For information on setting up your Palm Pre, see Setting up email accounts

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Palm Pre® is a registered trademark of the Palm Trademark Holding Company, LLC. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ