ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using a Treo 600 with Your Email

You can always use Workspace Webmail to send and receive email messages. But you also can view your email with an email client. To access your email through a Treo™ 600, add an account with the settings outlined below.

BEFORE YOU START: To set up your Treo 600 with your email, you need to know your POP or IMAP Email Server Settings and ports. To find them, got to the Email Setup Center and write down the information that displays under Email Server Settings.

To Use a Treo™ 600 with Your Email

 1. On your Treo 600, tap Mail.
 2. From the Select an account to set up list, select Other, and then tap Next.
 3. In the Account Name field, type a name to identify the account.
 4. In the Full Name field, type your name as you want it to display on email messages you send.
 5. In the Email Address field, type your full email address.
 6. In the User Name field, type your full email address.
 7. In the Password field, type your email password, then tap Next.
 8. In the Incoming (POP3) Server field, enter the incoming POP or IMAP server.
 9. In the Outgoing (SMTP) Server field, enter your outgoing server.
 10. Enter the following Incoming server options:
  Port
  IMAP without SSL - 143
  IMAP with SSL - 993
  POP without SSL - 110
  POP with SSL - 995
  (Optional) Use Secure Connection (SSL)
  Select to activate
 11. Click Next.
 12. Under Outgoing Server Settings enter the following:
  Port Number
  Without SSL - one of the following: 25, 80, 3535
  With SSL - 465
  (Optional) Use Secure Connection (SSL)
  Select to activate
  Use authentication (ESMTP)
  Select to activate
  Username
  Your full email address
  Password
  Your email password
 13. Tap Done.

For further instructions on setting up email addresses on a Treo 600, see Using your Treo.


Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ