ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Using a Treo 650 with Your Email

You can always use Workspace Webmail to send and receive email messages. But you also can view your email with an email client. To access your email through a Treo™ 650, add an account with the settings outlined below.

BEFORE YOU START: To set up your Treo 650 with your email, you need to know your POP or IMAP Email Server Settings and ports. To find them, got to the Email Setup Center and write down the information that displays under Email Server Settings.

To Use a Treo 650 with Your Email

 1. On your Treo 650, go to Applications, then tap VersaMail.
 2. Press the Menu key, select Accounts, then tap Account Setup.
 3. Tap New.
 4. In the Account Name field, enter a name to identify the account.
 5. From the Mail Service list, select Other.
 6. From the Protocol list, select IMAP or POP, and then tap Next.
 7. In the User Name field, enter your full email address.
 8. In the Password field, enter your password, and then tap OK.
 9. Tap Next.
 10. In the Email Address field, enter your full email address if not already populated.
 11. In the Incoming Mail Server field, enter your incoming POP or IMAP server.
 12. In the Outgoing Mail Server field, enter your outgoing SMTP server, and then tap Next.
 13. Tap Advanced.
 14. Enter the following for Incoming Server Settings:
  Port Number
  IMAP without SSL - 143
  IMAP with SSL - 993
  POP without SSL - 110
  POP with SSL - 995
  (Optional) Use Secure Connection (SSL)
  Select to activate
 15. Click Next.
 16. Under Outgoing Server Settings enter the following:
  Port Number
  Without SSL - one of the following: 25, 80, 3535
  With SSL - 465
  (Optional) Use Secure Connection (SSL)
  Select to activate
  Use authentication (ESMTP)
  Select to activate
  Username
  Your full email address
  Password
  Your email password
 17. Tap Done.

For instructions on setting up email accounts on a Treo 650, see Setting up your personal email account on your Treo 650 smartphone.


Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Treo™ is a trademark of Palm, Inc. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ